Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Lượt xem: 210

Ngày 01/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, trong đó Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết đnh và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, gồm:

Căn cứ xác định vị trí việc làm: Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

- Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc.

Căn cứ xác định biên chế: Nghị định nêu rõ, biên chế công chức được xác định căn cứ vào các trường hợp sau:

- Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

- Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài căn cứ quy định nêu trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong 2 trường hợp sau:

-  Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điu 4, Nghị định này;

-  Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

            Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020. Nghị định quy định chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2020, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện và ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương.   

                Tải về

             

Nguyễn Tiến Tuân – Phòng TCBC – Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 5 184
  • Tất cả: 1421333
Đăng nhập