Lào Cai 17° - 20°
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 4412

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023


Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực công tác tuyển dụng công chức) thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

Số lượng công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 39 công chức/38 vị trí.

(Có biểu số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết kèm theo, tại đây: Tải về)

 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển công chức

Người dự tuyển công chức được đăng ký tuyển dụng theo hình thức xét tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

- Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 Chính phủ; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 Chính phủ;

- Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Mục này.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển công chức

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí cần tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. ĐỊA CHỈ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai) trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ (tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai, số điện thoại 02143 899931) hoặc của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (theo thông báo của đơn vị) hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 01/3/2023.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Xét tuyển công chức

Xét tuyển đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết. Hình thức thi cụ thể theo Thông báo của Hội đồng thi sau khi có kết quả thi tuyển vòng 1.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thang điểm: 100 điểm.

* Lưu ý: Trong trường hợp vị trí việc làm cần tuyển có người dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng dự tuyển và trúng tuyển (theo hình thức xét tuyển); đồng thời hết chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí đó thì không thực hiện thi tuyển đối với vị trí đã có người trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Thời gian:

- Vòng 1: Dự kiến tổ chức thi trước ngày 20/3/2023

- Vòng 2: Chậm nhất sau 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1;

(Lịch thi cụ thể theo Thông báo của Hội đồng thi)

2. Địa điểm: Dự kiến tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

SNi v(Cơ quan thường trực công tác tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai) thông báo để các cơ quan, cá nhân nhu cu biết, thc hin đăng ký dự tuyển công chức theo quy định./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 332
  • Trong tuần: 1,800
  • Tất cả: 2,055,360
Đăng nhập