Lào Cai 27° - 28°
Sáng ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Phân quyền, phân cấp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ - Thực trạng và giải pháp”, tại tỉnh Sơn La
Lượt xem: 234

    Dự và chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đồng chủ trì Hội thảo; đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Thái Bình; lãnh đạo và công chức các phòng chuyện môn thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo, công chức của một số Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sơn La

anh tin bai

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Phân quyền, phân cấp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ - Thực trạng và giải pháp”

    Hội thảo tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng thực trạng phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, trong 04 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, bao gồm: (1) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (2) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; (3) Xây dựng chính quyền địa phương và địa giới hành chính; (4) hội và tổ chức phi chính phủ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

anh tin bai

Tiến sĩ Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội thảo

    Hội thảo trao đổi các vấn đề về thực tiễn của hoạt động phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ tập trung vào các nội dung chính:

    Thứ nhất, tập trung làm rõ về thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ ở chính quyền địa phương các cấp trên 4 lĩnh vực gồm tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền địa phương và địa giới hành chính; hội và tổ chức phi chính phủ. Đánh giá những ưu điểm, tiến bộ và những hạn chế, bất hợp lý về thực hiện phân cấp, phân quyền trong từng lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ.

    Thứ hai, thảo luận về việc xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc phân cấp, phân quyền và các yếu tố chi phối việc phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước ở các lĩnh vực nêu trên.

    Thứ ba, đề xuất, kiến nghị, định hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ gồm:

    + Định hướng những nội dung cần phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Bộ, ngành, địa phương. 

    + Các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp, phân quyền trên 4 nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành Nội vụ.

    + Giải pháp về cơ chế phối hợp, cơ chế kiểm tra, giám sát đối với nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

    + Các điều kiện về tổ chức, tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất… để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền của chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành Nội vụ.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến tại Hội thảo

    Thông qua Hội thảo khoa học này, những giải pháp, ý kiến được thảo luận tại Hội thảo là cơ sở để Đoàn khảo sát Viện Khoa học tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ báo cáo với các cấp có thẩm quyền về các vấn đề thực tiễn đang gặp phải trong thực hiện phân cấp quản lý ở địa phương, đặc biệt là về các công việc mà chính quyền địa phương các cấp có khả năng giải quyết nhưng chưa được giao quyền giải quyết, chưa được đảm bảo điều kiện để thực hiện và các đề xuất, giải pháp để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Nội vụ trong bối cảnh mới của đất nước./.

Cao Dũng - Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập