SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021
Lượt xem: 225

   Chiều ngày 21/01/2022, tại Hội trường Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2021, xây dựng và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Sở Nội vụ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Nội vụ.

 

Đ/c Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc Hội nghị 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC của Sở năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công khai tài chính năm 2022…. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2021, Sở Nội vụ đã chủ động rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Trong đó nổi bật là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo kết luận của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện 02 nội dung thí điểm về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai. Tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật của tỉnh. Trình tỉnh sắp xếp, tinh gọn giảm thực hiện tinh gọn giảm 18 đơn vị, đầu mối, thành lập 03 đơn vị, đầu mối trong quá trình sắp xếp; kiện toàn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 36 tổ chức hành chính; tổ chức lại 26 đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu cho tỉnh giao chỉ tiêu biên chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh giảm 719 chỉ tiêu so với năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác quản lý tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức theo đúng quy định, thực hiện quy trình cán bộ đối với 34 lãnh đạo diện tỉnh quản; tuyển dụng 261 công chức, viên chức năm 2021; tinh giản 570 người.

Tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,98% thuộc nhóm có tỷ lệ bầu cử cao nhất toàn quốc; tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện kịp thời các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (Sipas); chỉ số quản trị hành chính công (PaPi)... Kết quả, điểm chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai tăng bậc so với cùng kỳ.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh đảm bảo thực hiện tốt. Việc số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử được tăng cường với 1.265 hồ sơ tương ứng 201.765 trang văn bản được số hóa trong năm. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, nắm bắt kịp thời và chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, hoạt động của các tổ chức tôn giáo ổn định, không có điểm nóng, phức tạp phát sinh. Sở đã tham mưu cho tỉnh phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thẩm định và khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021, trong đó, đã tham mưu UBND tỉnh trình Chủ tịch nước khen tặng “Huân chương Lao động hạng nhất” cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021).

Năm 2021, Sở Nội vụ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”; Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng sau: 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể Sở Nội vụ và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể; Bằng khen toàn diện cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen đột xuất cho 01 tập thể phòng và 09 cá nhân; tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai 03 cá nhân. Đặc biệt, tập thể Sở Nội vụ đã được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 ‑ 01/10/2021).

Năm 2021, Sở Nội vụ được UBND tỉnh công nhận Đơn vị tiêu biểu xuất sắc; 100% các Phòng, Ban, đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 75/76 (98%) CB,CCVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 11 cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; không có cá nhân bị kỷ luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 52/76 CBCCVC xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 sáng kiến được công nhận, chiếm 54% CB, CCVC;  04 CCVC có sáng kiến cấp tỉnh được công nhận. Nhiều gương điển hình tiên tiến được nêu gương. 05/09 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04/09 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 51/76 CB, CC, VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25/76 CB, CC, VC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị, Sở Nội vụ đã thực hiện giảm 02 tổ chức bên trong các ban, đơn vị; giảm 05 Lãnh đạo cấp phòng thuộc ban; nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện điều động, bố trí công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, Sở đã cử 02 công chức đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, 02 công chức đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; cử 06 công chức thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính. Thực hiện chiến lược phát triển ngành, Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng 120 CBCCVC ngành Nội vụ, trong đó 44 CBCCVC Sở Nội vụ tham gia. Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch số 40/KH-SNV ngày 17/08/2021 về chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 nhằm triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sử dụng công nghệ số vào hoạt động của cơ quan. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong nội bộ Sở đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Nhìn chung, năm 2021 Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ giao. Kết quả nhiều lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực và đạt đư­ợc nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động nội bộ được triển khai thực hiện nề nếp; quy chế làm việc được chấp hành nghiêm túc; công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường; trình độ năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên. Công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý, giải quyết công việc được nâng cao. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo thực hiện tốt, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác. Tập thể Sở Nội vụ duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn ngành.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đã đề ra; tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn cấp huyện; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Quốc hội;  đổi mới công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, Nghị quyết hội nghị đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh Lãnh đạo Sở Nội vụ thừa ủy quyền, trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2021:

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở trao Bằng khen của Bộ Nội vụ

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở trao tặng Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

Ảnh: Đ/c Mạc Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở trao tặng Tập thể lao động xuất sắc

Ảnh: Đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở trao tặng Bằng khen UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

 

 

  Ảnh: Đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh

 

Ảnh: Đ/c Mạc Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh

 

Ảnh: Đ/c Ngô Hữu Tuyên, Phó Giám đốc Sở trao tặng kỷ niệm chương ngành Nội vụ

                                                        

Trần Nga – Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 768
  • Trong tuần: 5 245
  • Tất cả: 1421394
Đăng nhập