Lào Cai 27° - 28°
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022
Lượt xem: 388

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Sở Nội vụ thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022, tổng số 480 người:

a) Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 là 80 người.

b) Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 là 144 người.

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32 là 187 người.

d) Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15 là 69 người (trong đó: Giáo viên dạy THPT: 62; Giáo viên dạy GDTX: 07).

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Sở Nội vụ đăng tải chi tiết Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022 để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và đăng ký dự tuyển.

Tải về

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập