Lào Cai 23° - 25°
Nghị quyết của HĐND; Quy định, Quyết định... của UBND tỉnh
Lượt xem: 1793

- Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010    HĐND tỉnh Lào Cai về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động KCT ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Lào Cai Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã);  Phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại Chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/20110 của UBND tỉnh Lào Cai Về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động KCT ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai V/v kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh Lào Cai Về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với CB luân chuyển tăng cường và thu hút tri thức, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 03 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương;

- Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013     của UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương;

- Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành qui định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác;

- Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai Kế hoạch về việc luân chuyển, tăng cường cán bộ và thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại các xã thuộc 3 huyện nghèo Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương - tỉnh Lào Cai;

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 1,107
  • Tất cả: 2,066,271
Đăng nhập