Lào Cai 27° - 29°
Hướng dẫn số 874/SNV-XDCQ ngày 15/11/2013 của Sở Nội vụ Lào Cai
Lượt xem: 1496
Hướng dẫn số 874/SNV-XDCQ ngày 15/11/2013 của Sở Nội vụ Lào Cai về việc đánh giá, phân xếp loại Chính quyền cơ sở, thành viên UBND cấp huyện, cấp xã; Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố, xã, thị trấn hằng năm;
Hướng dẫn số 874/SNV-XDCQ ngày 15/11/2013 của Sở Nội vụ Lào Cai về việc đánh giá, phân xếp loại Chính quyền cơ sở, thành viên UBND cấp huyện, cấp xã; Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố, xã, thị trấn hằng năm;

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập