Hôị nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 429
Thực hiện Kế hoạch số 16/KHLT-UBMTTQ-UBBC tỉnh và Kế hoạch số 109/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, ngày 10/5/2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri và có chương trình hành động, vận động bầu cử.

Ngày 10/5/2021, tại địa điểm Hội trường số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị số 1 được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu các huyện, xã của huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai.

Dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cùng đông đảo cử tri tại hội trường và các điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Lào Cai. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nề, ý thức rõ điều đó, các ứng cử viên hứa sẽ phấn đấu hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trích lục chương trình hành động của 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1:

1. Ứng cử viên Lê Thị Hà (Lê Thu Hà) - Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội – “Thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội”

 

Bà Lê Thị Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

“Với tâm huyết và trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội.

Phát huy những kết quả đạt được, gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, định kỳ gặp gỡ tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội. Tiếp nhận, nghiên cứu, phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tốt cáo, kiến nghị của cử tri, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn thư của các cơ quan chức năng.

Trong vai trò đại biểu chuyên trách tại Trung ương, tôi sẽ tập trung thời gian, công sức, trí tuệ tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội; đổi mới quy trình làm luật nhằm nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, khả thi của các đạo luật, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trước mắt, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tôi sẽ cùng các đại biểu Quốc hội rà soát toàn diện, xác định các “điểm nghẽn” về thể chế trong các lĩnh vực để tập trung tháo gỡ, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy động lực cho phát triển, hướng đến việc xây dựng các quy định bình đẳng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp.

Trong vai trò đại biểu của Lào Cai, tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất các cơ chế, chính sách đầu tư cho miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao điều kiện sống. Đặc biệt tập trung vào hạ tầng cơ sở nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện lưới, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, chủ động tham gia ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền… Trong đó chú ý đến vấn đề kỷ luật tài chính, hiệu quả sử dụng ngân sách để tránh lãng phí, thất thoát, đảm bảo các dự án lớn, quan trọng do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có hiệu quả, đáp ứng lợi ích quốc gia và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

Sử dụng hiệu quả các công cụ giám sát của đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực của công tác giám sát theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, để từ đó có các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát để pháp luật, nghị quyết được thực thi trong cuộc sống, góp phần chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước.

Tôi sẽ thường xuyên theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển của địa phương. Tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, nhằm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trong xã hội. Đề xuất các chính sách nhằm đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời với việc thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi phương diện; đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em. Bên cạnh đó, tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Ứng cử viên Hà Đức Minh - Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai – “Cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp của đất nước, quê hương Lào Cai” 

          Ông Hà Đức Minh – Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai

Trưởng thành từ công tác an ninh rồi thanh niên, được chứng kiến sự phát triển từng ngày của Lào Cai, bản thân tôi càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân với tương lai phát triển của tỉnh và đất nước. Được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm cao cả của người đại biểu Nhân dân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng tín nhiệm của Nhân dân và luôn đảm bảo:

Giữ vững mối liên hệ, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri; thiết lập kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ thông qua cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý để phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của Nhân dân với Quốc hội; tham gia nghiên cứu xây dựng các luật, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thực hiện tốt vai trò giám sát theo quy định.

Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan Trung ương để có quyết sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; có chế độ thỏa đáng với người có công, người nghỉ hưu, người cao tuổi, người nghèo, nhân dân vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn. Tham gia xây dựng chính sách giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi đôi với phát triển văn hóa, bảo tồn sự đặc sắc của văn hóa truyền thống. Tích cực đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Tích cực kiến nghị với Quốc hội và cơ quan chức năng đưa ra những quyết sách về phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội với các việc làm cụ thể như khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là cho đối tượng thanh niên vùng nông thôn, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên thuộc tín đồ các tôn giáo khác nhau. Vận động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong đầu tư trang thiết bị cho trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi, giải trí; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh đoàn, tôi sẽ tiếp tục cùng các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt chức năng “Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, cùng với đó là tăng cường giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thế hệ trẻ Lào Cai. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, xung kích tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ xung phong giảm thiểu tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác xây dựng Đoàn; tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa. Đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nhu cầu chính đáng của thanh niên.

          3. Ứng cử viên Đặng Xuân Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai – “Phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân”

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu. Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tham gia toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước, đồng thời là cơ hội để tôi tham gia đóng góp có chất lượng với Quốc hội những quyết sách quan trọng và có tính khả thi. Tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu Nhân dân, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để làm được điều đó, bản thân tôi xây dựng chương trình hành động của mình:

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách và các giải pháp hữu hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cá nhân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có những ý kiến đóng góp thiết thực cho Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là trong xây dựng hệ thống pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các khu vực, tỉnh, thành biên giới; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của Nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát các cơ quan dân cử tại địa phương, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy và là người đại biểu của nhân dân, tôi cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Hiến pháp và các bộ luật do Quốc hội ban hành; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đối mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đưa Lào Cai đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, năm 2030 là tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, cải thiện tốt môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm cho người lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư cho vùng khó khăn, vùng cao, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực để giảm nghèo bền vững; chỉ đạo tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn…

4. Ứng cử viên Thân Công Thanh – Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai – “Phát huy trình độ, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, hiệu lực, hiệu quả”

 

 

 

Được đào tạo bài bản, chính quy tại Trường Đại học Luật Hà Nội, có quá trình công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật. Vì vậy, bản thân tôi nhận thức được rất rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Được sự tín nhiệm của cử tri, tin tưởng của tổ chức, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi trở thành ứng cử viên chính thức của cuộc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu là đại biểu Quốc hội, tôi xây dựng Chương trình hành động với các nội dung chủ yếu sau:

Dành thời gian, tâm huyết, trí lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội; luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, với cử tri; luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri; tiếp thu các ý kiến, các đề nghị, kiến nghị, phản ánh hợp pháp, chính đáng để truyền đạt đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trong đó, có các cơ quan Nhà nước, có Quốc hội.

Cùng với đó là không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phát huy trình độ, năng lực chuyên môn để có những đóng góp thiết thực, cụ thể, hiệu quả cho quá trình quyết định các vấn đề hệ trọng, quan trọng của đất nước; xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam hoàn chỉnh, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ và văn minh, là tiền đề quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm góp phần thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Làm tốt nhiệm vụ của cá nhân đại biểu trong tổ chức và hoạt động chung của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; xây dựng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trở thành một đoàn đại biểu chủ động, tích cực, có nhiều đóng góp cho hoạt động chung của Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn bảo đảm tư duy, định hướng nhận thức và hành động trong việc gắn kết các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh với nhiệm vụ chung của đất nước, quốc gia, dân tộc.

Với chức trách, nhiệm vụ công việc hiện nay, tôi tiếp tục cùng cơ quan nơi công tác (là Văn phòng Tỉnh ủy) thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

5. Ứng cử viên Phùng Minh Thắng – Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Lào Cai – “Kiến nghị với Quốc hội hỗ trợ thanh niên lập nghiệp”

 

Ông Phùng Minh Thắng, Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra, Tỉnh đoàn Lào Cai.

Nhận thức rõ vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để thực hiện quyền lực tại Quốc hội. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:           

Tiếp tục học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức và đối tượng, nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên. Tạo sự linh hoạt nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ảnh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Quan tâm kiến nghị với Quốc hội có các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người lao động, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân trẻ, lao động là thanh niên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển và điều kiện tái hòa nhập cộng đồng toàn diện.

Với tư cách là một người làm công tác thanh niên, tôi sẽ tham mưu đẩy mạnh các phong trào có tính giáo dục cao nhằm nuôi dưỡng những giá trị đẹp, nhân văn; hạn chế vấn đề bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Đồng thời chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực để cổ vũ, động viên và lan tỏa những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ và toàn xã hội.

Cả 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đều khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ phát huy vai trò, chức trách của mình tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong công tác lập hiến, lập pháp, các vấn đề quan trọng của đất nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, sẽ thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri để gặp gỡ, trao đổi về các vấn đề trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ứng cử; đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Lào Cai…

Nguyễn Thị Cúc - Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thành niên
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 5,870
  • Tất cả: 1,647,265
Đăng nhập