Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ
Lượt xem: 491

Chiều ngày 02/6, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với với tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý Sở Nội vụ. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020 và đến tháng 5 năm 2021. Theo đó, Sở Nội vụ đã đánh giá các mặt đạt được trên 08 lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao gồm cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội; đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; quản lý nhà nước về tôn giáo; quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Hội đồng bầu cử tỉnh Lào Cai thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài ra, trên cơ sở báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đồng chí Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở đã kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Lưu trữ, cải cách hành chính…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu các lĩnh vực ngành nội vụ được giao chủ trì như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sáp nhập thôn tổ dân phố, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cải cách hành chính….

Cùng với những kết quả đã đạt được Đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh, đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp tục quát triệt sâu sắc công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ.

Đồng chí đề nghị Sở Nội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng, cơ cấu; tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, thu hút nhân lực thuộc các ngành trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chấn chỉnh và xác định rõ trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại các địa phương trong việc thực hiện công tác tôn giáo. Nắm bắt kịp thời các hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo để thực hiện quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, kịp thời trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc không chấp hành hoặc thực hiện chậm trễ các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo khen thưởng gắn liền với thi đua, các phong trào thi đua phải đi vào chất lượng, trọng tâm trọng điểm, phát hiện các nhân tố nổi bật, điển hình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng, nêu gương…

Đối với những kiến nghị của Sở, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp tục thảo luận trong tập thể lãnh đạo Sở và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện, thống nhất các nội dung và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét đối với từng kiến nghị cụ thể.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 5,956
  • Tất cả: 1,647,351
Đăng nhập