Lào Cai 26° - 28°
Chính phủ ban hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Lượt xem: 243
Nghị định số Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017. 

Nghị định số 95 gồm: 06 Chương, 33 Điều (tăng 08 Điều so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP); ban hành được kèm theo 50 biểu mẫu (tăng 03 biểu mẫu so với Danh mục biểu mẫu kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP), kết cấu lại Chương II thành 03 mục, bổ sung tên Chương III, Chương V.

Trong từng điều khoản cụ thể, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP đã tập trung sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số quy định chi tiết thi hành theo hướng cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc ban hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP đã góp phần cụ thể hóa, chi tiết hóa Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; khắc phục được một số khó khăn, vướng mắc của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017, là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện thống nhất công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP được ban hành với nhiều quy định mới, theo đó tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024.

Xem chi tiết và tải Nghị định tại đây.

Tải về

 

Trần Nga – Ban Tôn giáo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập