Lào Cai 27° - 29°
Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 334

Sáng 21/7, tại Nghệ An, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023. Các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.


anh tin bai

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ghi nhận: Mặc dù thời gian tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 chưa dài nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, qua đó đã phát huy được những thành quả của phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các văn bản của trung ương, gắn với đặc thù, thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Đồng chí cho biết: Ban Tổ chức sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các tỉnh tiếp tục tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản, cơ chế chính sách triển khai thực hiện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở để tiếp tục là nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần huy động nhiều nguồn lực xã hội và sự tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, với phương châm đổi mới, cải cách, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, hướng về cơ sở, chú trọng hơn trong khen thưởng đối với nông dân, người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện những gương điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, chia sẻ, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc, nhằm phát huy cao nhất tác dụng của các gương điển hình tiên tiến.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 3, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, đặc biệt là về vai trò của người đứng đầu; các mô hình, cách làm hiệu quả và các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa hiệu quả, kịp thời, sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.  

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tham luận tại hội nghị

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, bất cập và nguyên nhân, đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua.

                                                                                                     Nguồn: Nguyệt Hà, Cổng TTĐT Ban TĐKT Trung ương 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập