Lào Cai 28° - 30°
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 289

Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để kịp thời triển khai thực hiện, ngày 22/11/2022 Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên vụ cải cách hành chính. Tại các điểm cầu của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu của tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư Pháp và Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, còn có lãnh đạo, chuyên viên phòng cải cách hành chính và các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; phòng kiểm soát TTHC thuộc văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.

anh tin bai

(Điểm cầu Hội nghị Tỉnh Lào Cai)

Kết luận Hội nghị đồng chí Vụ trưởng vụ cải cách hành chính – Phạm Minh Hùng chỉ đạo các địa phương bám sát vào Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ để đánh giá chấm điểm và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được khách quan, chính xác, hiệu quả.

Nguyễn Văn Khánh - TP Cải cách hành chính &QLVTLT
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 2,552
  • Tất cả: 1,995,241
Đăng nhập