Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 39

Thực hiện Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, chiều ngày 19/4, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai tổ chức kỳ họp lần thứ I, năm 2022 để đánh giá kết quả hoạt động 03 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 9 tháng cuối năm 2022; thông qua một số văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời xét duyệt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp, sau khi nghe cơ quan Thường trực báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng, các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản đề nghị UBND tỉnh ban hành và bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2022, như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; nội dung phong trào thi đua phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chỉ tiêu của từng sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin và truyền thông trong việc tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trọng tâm là tuyên truyền điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong phòng chống tham nhũng…

- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn khi Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2022 được Quốc hội thông qua.

- Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cá nhân dũng cảm, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp….

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn hội đồng theo đúng quy định; phát huy vai trò trách nhiệm của thành viên hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng./.

     

Nguyễn Thị Lương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 758
  • Trong tuần: 5 235
  • Tất cả: 1421384
Đăng nhập