Lào Cai 27° - 28°
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
Lượt xem: 122
Ngày 5/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua); Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua); đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua; lãnh đạo và công chức Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Phòng I, Phòng III, Phòng Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Ban.

 
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2023, phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, lĩnh vực đời sống xã hội. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các hoạt động của cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua... góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao.

 
anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023

Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn. Dối tượng tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình... đã được quan tâm khen thưởng nhiều hơn.

Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong cụm đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác ban hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

 
anh tin bai

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm thi đua năm 2023.

Đồng chí đề nghị Cụm thi đua tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, khẩn trương hoàn thiện quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng để cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức phù hợp để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác, liên kết và phát triển giữa các tỉnh trong Cụm thi đua. Tăng cường phổ biến, chia sẻ các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, cách làm hay sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh và với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ để trao đổi kinh nghiệm, học tập và nhân rộng trong Cụm và toàn quốc…

 
anh tin bai

Các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024

Với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Cụm thi đua đã phát động thi đua năm 2024 với các nội dung: Quyết tâm thực hiện có hiệu quả 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh và đổi mới hoạt động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của các tỉnh trong Cụm thi đua; nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, các tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nhân dịp này, đã có 7 tập thể, 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm 2023. Cụm thi đua thống nhất đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Lạng Sơn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Giang và suy tôn tỉnh Lào Cai là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024. 

Nguyệt Hà

nguồn tin: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập