Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Lượt xem: 197

 

Sáng ngày 12/01/2022, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Tại điểm cầu Bộ Nội vụ, có Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lào Cai. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Giáo dục; trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố và trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ trao đổi, phân tích và đánh giá làm rõ hơn kết quả đã đạt được trên từng lĩnh vực công tác của ngành; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm. Tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành nội vụ.

Năm 2021, ngành nội vụ luôn bám sát định hướng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nổi bật nhất là kết quả trong thực hiện nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế. Cụ thể,  năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Tromg thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương, có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, năm 2022 toàn ngành nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, đồng bộ, minh bạch; đẩy nhanh việc xây dựng chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực...

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Năm 2021, ngành nội vụ Lào Cai tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Trung ương, Nghị định 107,108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảm hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đã tham mưu thực hiện tinh gọn giảm 18 đơn vị, đầu mối, thành lập mới 3 đơn vị, đầu mối; ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 36 tổ chức hành chính; thành lập mới 1 đơn vị đặc thù; tổ chức lại 26 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2021, đã cắt giảm 719 chỉ tiêu biên chế, tinh giản 570 cán bộ, công chức, viên chức; lũy kế từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản đối với 5.429 người/31.423, đạt 17.3% (vượt 7,3 % so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị). Ban hành ban hành 52 văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện 02 nội dung thí điểm về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Công tác cán bộ, quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách đúng quy định; cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả; công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ tiếp tục được triển khai thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong năm qua, công tác chỉ đạo của Bộ Nội vụ đã có nhiều đổi mới nhanh, quan trọng, bám sát được thực tiễn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã quan tâm làm tốt yêu cầu về xây dựng thể chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành nội vụ cần tập trung làm tốt công tác bộ máy, cán bộ, có giải pháp thu hút nhân tài hiệu quả; phải xây dựng được tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định đối với cán bộ trong hệ thống bộ máy tổ chức; phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Ngành nội vụ phải tham gia tích cực vào công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong bố trí nhân lực, bộ máy phù hợp với tình hình thực tiễn. Quan tâm xây dựng thể chế, đảm bảo phù hợp thực tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển; hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ công chức, viên chức dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn và xây dựng vị trí việc làm để phát hiện nhân tài; làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức…

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long - Thứ Trưởng Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nội vụ năm 2020; trong đó tỉnh Lào Cai có Sở Nội vụ được Bộ trưởng tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành.

 

Trần Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 833
  • Trong tuần: 5 310
  • Tất cả: 1421459
Đăng nhập