Lào Cai 14° - 17°
Hội thảo khảo áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 188
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW. Ngày 23/11/2023, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khảo sát áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Lào Cai

    Dự và chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, đồng chủ trì Hội thảo; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế; Đại diện Lãnh đạo các sở: Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh: Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng, , Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Trường Cao đẳng Lào Cai, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai.

anh tin bai

Quang cảnh buổi Hội thảo

anh tin bai

Tiến sĩ Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội thảo

 

    Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã khái quát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Khẳng định việc sắp xếp lại tổ chức đơn vị, tăng cường tự chủ tài chính, áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào đơn vị sự nghiệp công lập là điều cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện áp dụng mô hình quản trị còn nhiều vướng mắc, hạn chế như việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực sự gắn liền với đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ về tài chính hoặc còn mang tính hình thức, nguồn thu từ dịch vụ sự nghiệp ít và tăng trưởng chậm, vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước…Mặt khác Tỉnh Lào Cai là địa phương miền núi, việc phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn có mô hình quản trị thực sự tiêu biểu để nghiên cứu triển khai áp dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến tại Hội thảo

    Tại buổi Hội thảo, Đại biểu các đơn vị đã tích cực thảo luận và tham gia ý kiến, theo ý kiến nhiều đại biểu cho rằng việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào đơn vị sự nghiệp công lập chỉ phù hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo đó, các cơ quan quản lý cần có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay liên quan đến nguồn vốn, cơ chế huy động vốn; vấn đề liên doanh, liên kết..  của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc tăng mức độ tự chủ của ngành giáo dục khó thực hiện; chi phí khám chữa bệnh còn thấp, chưa đủ để đơn vị tự chủ hoàn toàn; Vấn đề mua sắm trang thiết bị liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của đơn vị còn nhiều quy trình, thủ tục kéo dài thời gian ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đấy là các cơ chế, chính sách như tiền lương, thu nhập, đánh giá viên chức… chưa khích lệ để giữ chân được những chuyên gia giỏi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội thảo

    Kết luận buổi Hội thảo, Tiến sĩ Vũ Xuân Thanh đánh giá cao những phát biểu, chia sẻ thẳng thắn của các đại biểu và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai để làm cơ sở tổng hợp và đưa ra những đề xuất cụ thể về việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào quản trị đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới./.

Cao Dũng - Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập