Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2021
Lượt xem: 189

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về Triển khai Chiến lược phát triển ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2035; ngày 06/11/2021 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các cán bộ, công chức, viên chức khối sở, ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai. Lớp bồi dưỡng do giảng viên Trương Quốc Chính, PGS, TS quyền Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đến dự khai giảng lớp học có đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 

                 Ảnh: Đ/c Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó giám đốc Sở nhận định, công tác nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và tạo phong cách làm việc khoa học hình thành phương pháp tiếp cận và làm quen với môi trường khoa học, phương pháp làm việc khoa học cho mỗi cán bộ, công chức viên chức để làm sáng tỏ và giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh. Mặc dù hiện nay công tác nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, công chức, viên chức tuy chưa phải là nhiệm vụ thường xuyên nhưng lại có ý nghĩ cực kỳ quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trong cuộc cách mạng 4.0 và sự định hướng, quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, công tác nghiên cứu khoa học ngành Nội vụ phải được chú trọng đầu tư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của thực tế. Đặc biệt, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, về địa giới hành chính, về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, về hội, tổ chức phi chính phủ, về thi đua khen thưởng, tôn giáo… cần thiết phải tiếp cận và áp dụng những kiến thức, quan điểm, nguyên tắc theo phương pháp của khoa học tổ chức nhà nước để đưa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực này vào thực tiễn. Các nhiệm vụ khoa học và định hướng nghiên cứu ngành nội vụ được nghiên cứu trên các lĩnh vực như: quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; về quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực - lý luận và thực tiễn…; về mối quan hệ giữa nhà nước và các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay… Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về tín ngưỡng…

 

Ảnh: Đồng chí Trương Quốc Chính, PGS, TS quyền Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thì các nhiệm vụ khoa học nghiên cứu cơ bản so với tương quan tổng số các nhiệm vụ khoa học đã được triển khai vẫn còn ít về số lượng, nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa được nghiên cứu cơ bản, thiếu căn cứ lý luận giải đáp như: việc hợp nhất các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, biên chế, vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu ngạch công chức; trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ các sáng kiến hữu ích liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai rất ít, Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm bổ sung, trang bị kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.  

Theo đó, các học viên sẽ được tham gia học tập và nghiên cứu 04 chuyên đề, gồm: Chuyên đề về “nghiên cứu khoa học” và tầm quan trọng, sự cần thiết nghiên cứu khoa học; Các kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học chính của ngành Nội vụ trong giai đoạn hiện nay; Phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học gắn với đặc thù ngành Nội vụ; Vấn đề nghiên cứu và cách xây dựng thuyết minh nghiên cứu với đề tài cấp tỉnh; Kỹ năng xây dựng thuyết minh nghiên cứu với đề tài cấp tỉnh ngành Nội vụ. Kết thúc lớp bồi dưỡng Giảng viên đề nghị các học viên thực hành các bài kiểm tra kết quả thực nghiệm các nội dung đã được bồi dưỡng nhằm củng cố, cập nhật, bổ sung các nội dung, kiến thức mới về phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung trong giai đoạn mới.

Trần Thị Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 674
  • Trong tuần: 5 151
  • Tất cả: 1421300
Đăng nhập