Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
Lượt xem: 369

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CTĐ ngày 05/7/2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chiều ngày 13/7/2023 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai với vai trò là đơn vị Phó Trưởng Cụm long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

    Đồng Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu – Đơn vị Trưởng Cụm thi đua và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai – Đơn vị Phó Trưởng Cụm thi đua. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lãnh đạo, trưởng các phòng ban, đơn vị của Sở Nội vụ 7 tỉnh trong Cụm thi đua.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, GĐ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Lương, PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

    Đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

    Qua Báo cáo đánh giá cho thấy nhìn chung các thành viên Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã triển khai, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, phát động của Bộ Nội vụ và Cụm thi đua về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Cấp ủy và Lãnh đạo Sở Nội vụ các đơn vị trong Cụm thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua do Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi Biên giới phía bắc, Cụm (Khối) các cơ quan Tham mưu- Tổng hợp (Tổng hợp - Đối ngoại, Khối thi đua số 1) phát động.

    Phong trào thi đua của các đơn vị đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có hiệu quả, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có tồn tại, hạn chế nhất định. Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo và ý kiến để bổ sung, làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện. Hội nghị cũng có 06 ý kiến tham luận của đại biểu Sở Nội vụ các tỉnh chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng. Nội dung các ý kiến tham luận như sau:

    Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng: “Triển khai tập huấn kỹ năng lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice 4.0 tại các cơ quan, hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng”.

    Sở Nội vụ Hà Giang: “Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư – lưu trữ”.

    Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên: “Giải pháp hoàn thành giai đoạn 2: Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCCVC của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng – Đủ - Sạch – Sống” và kết nối, chia sẻ với CSDLQG về CBCCVC”.

    Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn:Thực hiện Chương trình công bố tài liệu lưu trữ trên không gian mạng với chủ đề “Lạng Sơn 75 năm thi đua yêu nước”.

    Sở Nội vụ tỉnh Sơn La:Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

    Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai: “Nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. 

anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu Sở Nội vụ các tỉnh trình bày tham luận

    Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai khái quát một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Cụm thi đua cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

    Một là, Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua.

    Hai là, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thuộc ngành Nội vụ. Bám sát các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ, của Cụm thi đua, Khối thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trong ngành, khuyến khích các giải pháp sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

      Ba là, Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Cụm thi đua; đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề nhằm động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích. 

 

Cao Dũng - CV Văn phòng Sở Nội vụ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 772
  • Trong tuần: 5,246
  • Tất cả: 2,125,455
Đăng nhập