Lào Cai 27° - 28°
Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2022
Lượt xem: 261

 

Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về Triển khai Chiến lược phát triển ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2035; ngày 26/10/2022 Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức khối sở, ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai. Đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự và khai giảng lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng do PGS, Tiến sỹ. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia; Cùng tham dự có cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ, công chức phòng nội vụ các huyện, thành phố.

anh tin bai

Ảnh: PGS, Tiến sỹ. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia trực tiếp giảng dạy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó giám đốc Sở nhận định, Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ là nội dung quan trọng và cấp thiết trong tiến trình cải cách hành chính, cải cách công vụ của nền hành chính công trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức đóng vai trò quan trọng để nâng cao năng lực thực thi công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ.

Với đặc thù là ngành đa lĩnh vực, vì vậy việc bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ công chức ngành Nội vụ thực sự có năng lực, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công là vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra trong bối cảnh đất nước ta hiện nay đang từng bước xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cơ cấu hợp lý... Do đó, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, thực thi chính sách nói chung và các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ là hết sức quan trọng và cần thiết.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì sự bất cập trong thi hành pháp luật còn xảy ra, còn thiếu gắn kết giữa xây dựng và thực thi pháp luật, giữa các nội dung chính sách và pháp luật, công đoạn và tuân thủ thực thi pháp luật cũng như hạn chế về theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đánh giá tác động xã hội đối với xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế.

Trong 10 năm trở lại đây, số lượng chính sách do ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai tham mưu xây dựng tăng lên do yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung, trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách để đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc đổi mới công tác tham mưu  xây dựng chính sách, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở - Giàng Thị Bằng yêu cầu mỗi học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên làm rõ những vấn đề cùng quan tâm, tích luỹ nhiều kinh nghiệm và học tập đạt hiệu quả cao, góp phần cập nhật, bổ sung thêm các nội dung, kiến thức mới về phương pháp kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, các học viên sẽ được tham gia học tập và nghiên cứu 03 chuyên đề, gồm: Tổng quan về chính sách công và chu trình chính sách; Hoạch định và thực thi chính sách công trong chu trình chính sách, kỹ năng tham mưu hoạch định và thực thi chính sách công. Kết thúc lớp bồi dưỡng Giảng viên đề nghị các học viên thực hành các bài kiểm tra kết quả thực nghiệm các nội dung đã được bồi dưỡng nhằm củng cố, cập nhật, bổ sung các nội dung, kiến thức mới về kỹ năng xây dựng, thực thi chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung trong giai đoạn mới.

 

                                                                            

Trần Thị Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập