Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2020
Lượt xem: 93

Sáng ngày 30/3/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố về kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022. 

 

Đ/c Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị điểm cầu Sở Nội vụ có Giám đốc Sở, các Phó giám đốc và Trưởng, phó các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở và điểm cầu tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ. Đây là Hội nghị giao ban trực tuyến thường xuyên của Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và làm việc trực tuyến.

Hội nghị đã nghe đồng chí Giàng Thị Bằng - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tóm tắt công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022.  Theo đó, trong Quý I, Ngành Nội vụ đã chủ động xây dựng ban hành các kế hoạch công tác năm trên cơ sở bám sát chương trình, mục tiêu, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham tham mưu UBND các cấp sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn lại các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức kịp thời theo quy định. Chỉ số cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, công tác CCHC tiếp tục triển khai có hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ triển khai thực hiện tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh được thực hiện quyết liệt, thông suốt; việc giải quyết các thủ tục hành chính của công dân, tổ chức theo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao đều đảm bảo tiến độ.

Ảnh: Tại các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Tại các điểm cầu, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai thực hiện trong quý II năm 2022 của ngành Nội vụ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh 6 nhóm nội dung quan trọng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện. Đó là tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn (bao gồm cả các tổ chức bên trong), đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tinh giản biên chế, gắn với đổi mới tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định giai đoạn 2022 -  2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo Kết luận Số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác cán bộ, công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức đúng phân cấp, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu sáp nhập, chia tách ....thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sắp xếp cán bộ dôi dư; rà soát tuyển dụng theo Kết luận 71 của Trung ương; Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu Dự án 513 báo cáo Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; đề xuất các giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số CCHC năm 2021 đạt thấp. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ thường xuyên, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế. Thực hiện kiểm tra, giám sát các kết quả thanh tra, kiểm tra kịp thời theo quy định. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng; Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ.

                                            

Trần Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 681
  • Trong tuần: 5 158
  • Tất cả: 1421307
Đăng nhập