Thực hiện sắp xếp, tinh giảm tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 100

Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 30/10/2020 theo đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo tiêu chí số lượng người làm việc tối thiểu; rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, đảm bảo thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Đến nay, sau hơn 01 năm triển khai UBND tỉnh đã kiện toàn, tổ chức lại 26 đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó giảm 15 phòng đơn vị cấu thành thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể 02 ĐVSN công lập; bố trí sắp xếp lại 18 đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bên trong các phòng thực thuộc các ĐVSN công lập của tỉnh Lào Cai cơ bản đã đáp ứng các tiêu chí như: công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên và số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ.


Nguyễn Tiến Tuân – Phòng Tổ chức biên chế
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 697
  • Trong tuần: 5 174
  • Tất cả: 1421323
Đăng nhập