Tin hoạt động: Tỉnh Lào Cai hoàn thành nghiệm thu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 187

Ngày 09/11/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai đã tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021. Tham dự buổi làm việc, tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Bằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai; tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ KHTC – Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC – Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó trưởng Đoàn nghiệm thu và các thành viên Tổ giúp việc, bộ phận chuyên môn có liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Bằng Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về Phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

Ảnh: Đồng chí Giàng Thị Bằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021; Chỉ thị số 03/CT-UBND, trong đó yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu để hoàn thành tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính.

 

Xác định nhiệm vụ Điều tra cơ sở hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thu thập thông tin cơ bản của cơ sở hành chính (số lượng, trình độ lực lượng lao động, kết quả thu chi của cơ sở hành chính,...) phục vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, Sở Nội vụ  ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức tập huấn cho công chức thực hiện kê khai Phiếu tại các sở, ban, ngành, chi cục, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cơ quan khối đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Giám sát viên 09 huyện, thị xã, thành phố.

 

Ảnh: Tại điểm cầu Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ KHTC – Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã được Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với 451/451 phiếu, trong đó: 68 phiếu điều tra CSHC cấp tỉnh, 231 phiếu điều tra CSHC cấp huyện, 152 phiếu điều tra CSHC cấp xã. Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ KHTC – Bộ Nội vụ, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá cao công tác Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo đúng thời gian tiến độ và đạt hiệu quả cao theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương (đạt trên 97%).

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai Điều tra cơ sở hành chính tại tỉnh Lào Cai năm 2021.

 

Tập huấn tại tỉnh Lào Cai về kê khai phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính

 

Tập huấn tại huyện Mường Khương về kê khai phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính

 

 

Nguyễn Tiến Tuân – Phòng TCBC, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 776
  • Trong tuần: 5 253
  • Tất cả: 1421402
Đăng nhập