TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Lượt xem: 51
Sáng ngày 30/6/2022, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số 226/KH-BCĐ ngày 20/6/2022

Sáng ngày 30/6/2022, tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số 226/KH-BCĐ ngày 20/6/2022. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp huyện.

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính là cuộc điều tra được tiến hành 05 năm một lần, nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 05 nhóm đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở hành chính; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; với mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu....

Kết quả sơ bộ cho thấy, tính đến thời điểm 01/7/2021, tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo trên địa bàn tỉnh là 30.738 đơn vị (không bao gồm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản); thu hút 117.602 lao động. So với năm 2017, số đơn vị tăng 5,25% (tương ứng tăng 1.533 cơ sở); số lao động giảm 13,83% (tương ứng giảm 18.878 lao động). Tốc độ tăng/giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021: Về số đơn vị tăng 1,29%/năm, về lao động giảm 3,65%/năm. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng duy trì mức tăng trưởng (trong đó doanh nghiệp là loại hình dẫn đầu về mức tăng số lượng và thu hút lao động), trong khi đơn vị hành chính, sự nghiệp có dấu hiệu giảm so với năm 2017.

Số đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội có sự sụt giảm về số lượng đơn vị và số lao động so với năm 2017 nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức hành chính, sự nghiệp, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc các cấp; của các điều tra viên, giám sát viên… đã có đóng góp tích cực vào sự thành công của cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh lần này. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tỉnh giao Cục Thống kê, Sở Nội vụ khẩn trương biên soạn kết quả chính thức tổng điều tra và thực hiện các chuyên đề chuyên sâu; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sử dụng kết quả này để làm căn cứ trong xây dựng, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách phát triển ngành trong từng thời kỳ. giai đoạn cụ thể…

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh đã trao Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế năm 2021

 

Ảnh: Đồng chí Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ảnh: Đồng chí Phùng Đắc Hưng, Cục trưởng Cục Thống kê, tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Điều tra kinh tế năm 2021

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 722
  • Trong tuần: 5 199
  • Tất cả: 1421348
Đăng nhập