Tỉnh Lào Cai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy ĐVSN, xây dựng và quản lý vị trí việc làm; công tác tổ chức cán bộ và tinh giản biên chế, giai đoạn 2023-2026
Lượt xem: 213

Thực hiện Quyết định số 567 ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách chi đào tạo, bồi dưỡng năm 2023;

    Trong 02 ngày (ngày 09 và  ngày 10/8/2023), Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy ĐVSN, xây dựng và quản lý vị trí việc làm; công tác tổ chức cán bộ và tinh giản biên chế, giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

anh tin bai

 Đồng chí: Ngô Hữu Tuyên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

    Tham gia lớp tập huấn, ở cấp tỉnh, có: Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức hành chính và công chức, viên chức tham mưu trực tiếp về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệ công lập trực thuộc UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo một số ĐVSN thuộc Sở, ngành và chuyên viên trực tiếp theo dõi lĩnh vực tổ chức bộ máy, VTVL của ĐVSN.

    Đối với cấp huyện, gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và chuyên viên; Đại diện lãnh đạo ĐVSN trực thuộc UBND cấp huyện và chuyên viên bộ phận hành chính – tổng hợp theo dõi trực tiếp lĩnh vực tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp.

anh tin bai

Tiến sỹ Thái Quang Toản – Chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ

          Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe Tiến sỹ Thái Quang Toản – Chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ truyền tải các nội dung quan trọng về sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, đề án vị trí việc làm để các học viên tiếp thu, nắm vững kiến thức khi áp dụng vào thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương.

    Lớp tập huấn cũng là dịp để giảng viên bổ sung các những kiến thức pháp luật cho CB, CCVC với một số nội dung cơ bản trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị khối chính quyền tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2026, phấn đấu đến năm 2025 số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai (khối chính quyền) giảm 20% so với năm 2015 (giai đoạn 2015-2021 tỉnh Lào Cai đã giảm được 14,2%); Triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Lào Cai; Triển khai các quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác quản lý biên chế, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ; Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, quản lý vị trí việc làm và công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo các mục tiêu về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2026 (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 02/8/2023 Về việc tiếp tục sắp xếp kiện toàn cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ và Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Ban chấp hành Trung ương).       

anh tin bai

       Trong thời gian tập huấn, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung chuyên đề được giảng viên, báo cáo viên trình bày tại hội nghị; thẳng thắn trao đổi, thảo luận với giảng viên về những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

anh tin bai
Phòng TCBC – Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 821
  • Trong tuần: 5,295
  • Tất cả: 2,125,504
Đăng nhập