UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021
Lượt xem: 89

UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, NGÀNH, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021

Chiều ngày 30/3/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh Lào Cai; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, là năm đầu của nhiệm kỳ giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cho nên công tác CCHC đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã theo hướng hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với khối sở, tổng điểm trung bình của các sở đạt 89,28/100 thấp hơn so với năm 2020 (năm 2020 đạt 90,01/100 điểm), có 06 đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên (năm 2020 có 07 đơn vị đạt trên 90 điểm): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Lao động Thương binh Xã hội chiếm tỷ lệ 31,5% (năm 2020 chiếm tỷ lệ 36,8%); có 9 đơn vị đạt điểm từ 85- dưới 90 điểm chiếm tỷ lệ 47,36% là Sở Giao thông - Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Công thương; có 4 đơn vị đạt dưới 85 điểm chiếm 21,05% là Sở Vă hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thanh Tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, tổng điểm trung bình đạt của các huyện: 88.99/100 điểm, có 4 đơn vị đạt trên 90 điểm là Huyện Bảo Thắng, Bát Xát, Huyện Bảo Yên, Si Ma Cai) chiếm 44.44%; 2 đơn vị đạt trên 89 điểm là Thành phố Lào Cai, Bắc Hà chiếm 22,22% có 3 đơn vị dưới 89 điểm là huyện Văn Bàn, Sa Pa, Mường Khương chiếm 33,33%.

Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiến hành công tác tự đánh giá, chấm điểm và kịp thời cập nhật kết qủa tự đánh giá kèm theo tài liệu kiểm chứng lên phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC.

Công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2021 bảo đảm sự khách quan, công bằng, minh bạch trong việc đánh giá CCHC. Quá trình tổ chức điều tra xã hội học đã góp phần làm cho kết quả điều tra xã hội học đạt được có tính khách quan, sát với thực tế hơn không như những năm trước là phát phiếu cho đơn vị tự đánh giá.

Nhìn chung Chỉ số CCHC năm 2021 đã phản ánh tương đối sát tình hình triển khai CCHC tại các cơ quan, đơn vị; việc triển khai và kết quả đạt được trên những nội dung trọng tâm và 6 nhiệm vụ CCHC theo yêu cầu của Chính phủ giai đoạn mới. Chỉ số CCHC năm 2021 phản ánh khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế các cơ quan, đơn vị, đồng thời là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022, từ đó có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong công tác CCHC, đem lại hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2022.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các sở, ngành, địa phương đối với kết quả công tác CCHC trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu năm 2022 các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp quan trọng, đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính và cần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp. Chủ động đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào lĩnh vực, nội dung hữu ích, thiết thực mà địa phương đang cần, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ giữ liệu để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiệu quả phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể và Bằng khen cho 17 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Ảnh: đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao cờ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính

Ảnh: đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC

Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC

 

 

Người viết bài – Lưu Quỳnh Liên
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 826
  • Trong tuần: 5 303
  • Tất cả: 1421452
Đăng nhập