Lào Cai 27° - 30°
Việc xác định cơ cấu ngạch công chức được căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, mức độ phức tạp của công việc, số lượng biên chế cần bố trí...
Lượt xem: 185

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2022 hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

Cụ thể, thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Thông tư quy định rõ việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương được căn cứ vào một số yếu tố.

Thứ nhất là danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Thứ hai là mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

“Khi xác định cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thì không tính công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý” – Thông tư nêu.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ vào các yếu tố xác định cơ cấu ngạch, danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức bố trí theo từng vị trí việc làm để xác định tỉ lệ phần trăm công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành tại cơ quan, tổ chức mình. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện việc xác định số lượng ngạch công chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 15-2-2023.

Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 2,816
  • Tất cả: 1,995,505
Đăng nhập