Lào Cai 26° - 27°
Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.
Lượt xem: 254

    Thực hiện kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 22/03/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Ngày 9/8/2023 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định số 45/QĐ-SNV thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm có đại diện các Sở Tư pháp; Tài Chính; Thông tin Truyền thông, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Đã tiến hành kiểm tra đối với các huyện Bảo Yên, Mường Khương và huyện Bảo Thắng.

anh tin bai

Ảnh đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Bảo Yên

    Mục đích của việc kiểm tra để hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức chuyên môn được giao và đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức, kỷ luật kỷ cương hành chính và công tác quản lý văn thư, lưu trữ năm 2023  và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh thực hiện hiệu quả tốt hơn các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo lộ trình cải cách hành chính được giao từ đầu năm. Công tác văn thư, lưu trữ đánh giá việc triển khai thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; quá trình thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là việc phát hành, lưu trữ văn bản điện tử và lập hồ sơ điện tử); việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; khảo sát số lượng tài liệu hiện đang bảo quản tại đơn vị.

anh tin baianh tin bai
anh tin baianh tin bai

Ảnh đoàn kiểm tra làm việc tại các xã theo kế hoạch

    Qua kiểm tra đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Lưu Quỳnh Liên - Chuyên viên Phòng CCHC-VTLT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập