V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC 9 tháng năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
Lượt xem: 3478

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Căn cứ Quyếtđịnh số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việcban hành Quy định quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 củaBộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức năm 2018;  Để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch năm 2018 đúngthời gian quy định,  phù hợp với yêu cầunâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở nội vụ hướng dẫn một số nội dung sau:

1.Về  Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 9 tháng năm2017

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức đến 15/9/2017, ước thực hiện đến hết năm 2017, đối chiếuvới chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trongquá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 9 tháng năm 2017;

- Tổng hợp kếtquả theo biểu mẫu số 01 đính kèm vănbản này.

2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồidưỡng 6 tháng cuối năm 2017.

 Căn cứkết quả triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 9 tháng đầunăm, khả năng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh giao năm 2017và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng mục tiêu, chươngtrình, nhiệm vụ được giao trong năm, các cơ quan, đơn vị đề xuất việc điềuchỉnh tăng, giảm hoặc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 (nếu có)theo Biểu mẫu số 2 , nêu rõ lý do điều chỉnh.

2.Về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm2018

2.1. Đốitượng, nội dung bồi dưỡng

- Đối với cánbộ, công chức, cấp tỉnh, cấp huyện: chú trọng các nội dung đào tạo, bồi dưỡngđáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý và thực hiện quy định bồi dưỡng bắt buộc,tối thiểu hàng năm đối với công chức theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP;

- Đối với viên chức: bồi dưỡng viên chức đápứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) theo quy định của Bộ Nội vụvà các bộ quản lý ngành (viên chức ngành giáo dục, ngành y tế và viên chức cácngành khác...). Đến nay, trong số các bộ quản lý ngành, mới có Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghềnghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Nhu cầu bồi dưỡng làrất lớn, phải thực hiện từng bước, trong vài năm vì vậy đề nghị UBND các huyện,thành phố rà soát nhu cầu, đăng ký số lượng giáo viên phải bồi dưỡng. Năm 2018,ưu tiên bồi dưỡng đối với những giáo viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghềnghiệp. Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng TCCDNN giáo viên, sau khi thực hiện quy trìnhxây dựng kế hoạch, được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với SởGD&ĐT, Trường Cao đẳng sư phạm và UBND các huyện, TP tổ chức các lớp bồidưỡng đảm bảo thuận tiện cho giáo viên, không làm ảnh hưởng đến công tác giảngdạy ở các trường học.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: tập trungđào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn từng chức danh theo Quyết định số43/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quyđịnh, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn theohình thức liên thông từ trung cấp lên đại học; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhànước theo chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình quy định của BộNội vụ

- Đối với người hoạt động không chuyên tráchcấp xã: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các đối tượng mới được bầu: BCH cácđoàn thể, MTTQ cấp xã; Bí thư chi bộ cơ sở; Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Đảmbảo trong mỗi nhiệm kỳ công tác, mỗi chức danh được bồi dưỡng 01 lần.

Mỗi nội dung,chỉ tiêu kế hoạch cần có thuyết minh rõ cơ sở đề xuất: Tổng số đối tượng? Số đãbồi dưỡng các năm trước? các văn bảnchỉ đạo của bộ, ngành chủ quản; chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền vềphát triển ngành, địa phương trong đó có nội dung phát triển nguồn nhân lực củangành, địa phương;

Tổng hợp dựkiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức năm 2016 theo Biểu mẫu số 3 đính kèm văn bản này.

2.2. Về dựtoán kinh phí

- Dự toánchi tiết kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC và cán bộ,công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2017. Cơ sở xâydựng dự toán, định mức chi tiết thực hiện theo Quyết định 66/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng vàquyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai  vàQuyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạonguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. Dự toán xây dựng theo Biểu mẫu số 4 đính kèm văn bản này.

- Dự toán kinh phí thực hiện Chính sách thuhút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh năm 2018 (nếu có). Căn cứ số cánbộ, công chức, viên chức được cử đi học thuộc đối tượng hưởng chính sách thuhút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực sẽ tốt nghiệp trong năm 2018, các cơ quan,đơn vị lập dự toán kinh phí chi trả tiền hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viênchức theo quy định theo Biểu mẫu số 5 đính kèm văn bản này.

Trên đây lànội dung hướng dẫn về tổng hợp Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức đến 15/9/2017, ước thực hiện đến hết năm 2017 và xây dựng kếhoạch năm 2018. Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phốgửi báo cáo và kế hoạch về Sở Nội vụ theo quy định, đồng thời gửi bản điện tửvào địa chỉ email: phongccvc-snv@laocai.gov.vn. Nếu sau ngày 15/9/2015 đơn vịnào không gửi báo cáo, kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ không tổng hợp, trình UBND tỉnhphê duyệt.

Tải về Mẫu biểu tổng hợp tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 714
  • Trong tuần: 5 191
  • Tất cả: 1421340
Đăng nhập