Lào Cai 23° - 25°
V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019
Lượt xem: 638

Thực hiện Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (đợt 3); Kế hoạch liên tịch số 22/KHLT-SNV-PHLC ngày 14/10/2019 giữa Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ tuyển sinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019 như sau:

1.      Nội dung - Đối tượng bồi dưỡng

TT

Tên lớp

Đối tượng

1

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng

2

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng

3

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non đã tốt nghiệp đại học trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng

4

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Giáo viên tiểu học đã tốt nghiệp đại học trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng

5

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Giáo viên THCS đã tốt nghiệp đại học trở lên, có nhu cầu thi thăng hạng

2. Thời gian, địa điểm, kinh phí

2.1. Thời gian: Học tập từ tháng 11 - 12/2019 vào các ngày thứ 7,  chủ nhật hằng tuần.

2.2. Địa điểm: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) hoặc tại trung tâm các huyện, thành phố (nếu số lượng học viên tối thiểu 50 người/lớp tại mỗi địa phương).

2.3. Kinh phí: Do người học đóng góp theo thông báo của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

* Ghi chú: Sau khi tổng hợp danh sách chính thức đăng ký tham gia bồi dưỡng của các huyện, thành phố, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai xây dựng phương án mở lớp chi tiết, thời gian khai giảng mỗi lớp để thông báo cho các huyện, thành phố.

3. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng

3.1. UBND các huyện, thành phố giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc sau:

- Cử lãnh đạo phòng và chuyên viên tham gia Ban tổ chức lớp học (mỗi phòng 02 người);

- Thông báo chiêu sinh tới các trường học trong huyện cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đăng ký học tập; tổng hợp danh sách đăng ký giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng (theo biểu mẫu đính kèm) và danh sách cán bộ, công chức tham gia Ban tổ chức lớp học gửi về Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai theo địa chỉ Email: phongccvc-snv@laocai.gov.vn   trước ngày 04/11/2019.

3.2. Sở Nội vụ Lào Cai                            

- Chủ trì thực hiện các công việc trong công tác tuyển sinh;

- Cử công chức của Sở tham gia vào Ban tổ chức lớp học.

- Phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng.

3.3. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch; cử cán bộ, giảng viên tham gia Ban Tổ chức lớp học; ra quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp học; xây dựng quy định dạy - học;

- Chủ trì việc khai giảng, bế giảng;

- Chủ trì thực hiện việc bồi dưỡng: Chuẩn bị chương trình, tài liệu và các hồ sơ có liên quan tổ chức dạy - học, quản lý việc dạy - học; kiểm tra đánh giá; cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định;

- Thu học phí, thanh quyết toán theo quy định;

Việc học tập bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS để xếp hạng ngạch bậc giáo viên. Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, giao các phòng chuyên môn triển khai thc hiện.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi về Sở Nội vụ để được hướng dẫn. 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 1,054
  • Tất cả: 2,066,218
Đăng nhập