V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020
Lượt xem: 957

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 16/01/2017 của Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 1094/SKH-KGVX ngày 04/6/2019 về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch năm 2020 được kịp thời, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở nội vụ hướng dẫn một số nội dung sau:

Huong dan xay dung KH DTBD 2020.doc


Bieu HD xay dung KH 2020.xls


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 801
  • Trong tuần: 5 278
  • Tất cả: 1421427
Đăng nhập