Về việc phê duyệt danh sách công chức, công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2017
Lượt xem: 1698

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiên một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

          Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định quản lý Nhà nước về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Văn bản số 82/TCT-ĐT ngày 10/4/2017 của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai về xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính năm 2017;

Sau khi tổng hợp đề nghị của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017; Sở Nội vụ phê duyệt 77 công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I, năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

(có danh sách học viên kèm theo)

          Thời gian và địa điểm nhập học mời xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 717
  • Trong tuần: 5 194
  • Tất cả: 1421343
Đăng nhập