Lào Cai 23° - 26°
Văn bản Bộ, ngành...
Lượt xem: 1174

- Ngh định s 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 ca Chính ph v quy định chi tiết và bin pháp thi hành Pháp lnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư s 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 ca B Ni v v vic hướng dn s dng biu mu v th tc hành chính trong lĩnh vc tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư s 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 ca B Ni v v vic hướng dn mt s ni dung v thành tra chuyên ngành trong lĩnh vc tôn giáo;

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 1,000
  • Tất cả: 2,066,164
Đăng nhập