Lào Cai 27° - 30°
Hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 118
Giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện sắp xếp, sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Bắc Hà và xã Tà Chải) thuộc huyện Bắc Hà để thành lập 01 ĐVHC đô thị cấp xã mới lấy tên là thị trấn Bắc Hà. Sau khi sắp xếp, huyện Bắc Hà giảm 01 xã, còn 18 xã, thị trấn. Tính đến hết ngày 01/3/2024, huyện Bắc Hà đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số phiếu đồng thuận cao.

 

Để nhận được sự đồng tình, thống nhất ủng hộ cao của các cử tri trên địa bàn các xã, UBND huyện Bắc Hà đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết UBND cấp xã thực hiện việc niêm yết công khai các tài liệu lấy ý kiến cử tri (gồm: bản đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Bắc Hà giai đoạn 2023-2025, Bản tóm tắt đề án, bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án sắp xếp sáp nhập ĐVHC) và danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp, sáp nhập ĐVHC để nhân dân nắm bắt thông tin. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập… Do vậy việc lấy ý kiến cử tri về nội dung sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đã nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra và bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả lấy ý kiến cử tri, cụ thể như sau:
+ Tổng số cử tri tại các xã, thị trấn trong diện sáp nhập là 5.572 người;
+ Số cử tri đã lấy ý kiến là 5.432 người, đạt tỷ lệ 97,49%;
+ Số cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập và tên gọi của ĐVHC mới là 5.113 người, đạt tỷ lệ 94,13%;
+ Số cử tri không đồng ý với chủ trương sáp nhập và tên gọi của ĐVHC mới là 319 người, đạt tỷ lệ 5,87%;
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục, khẩn trương triển khai hoàn thành các nội dung theo đúng Kế hoạch của tỉnh về sắp xếp đơn vị  hành chính huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025./.
 
Đinh Gia Hiếu - Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập