Tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 314

   Chiều ngày 14/9/2023, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 – 2025 và thống nhất một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các đồng chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày, triển khai nội dung Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 – 2025. Hướng dẫn địa phương việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

anh tin bai

Đ/c Lê Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nội dung Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025

    Triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh sách các ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030. Theo đó, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2023 - 2030, toàn tỉnh không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, có 04 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, trong đó giai đoạn 2023 - 2025 có 02 ĐVHC (01 thị trấn và 01 xã), giai đoạn 2026 - 2030 có 02 ĐVHC (02 xã) thuộc 03/9 huyện, thị xã, thành phố (cụ thể: huyện Bắc Hà, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai).

    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung triển khai hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; việc điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế…; đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện theo chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí yêu cầu UBND Bắc Hà chủ động rà soát, đánh giá lại kỹ lưỡng, chặt chẽ trên cơ sở các quy định của pháp luật về sắp xếp ĐVHC để xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn của địa phương và đúng tiến độ thời gian kế hoạch đã đề ra; 

anh tin bai

Đ/c Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị 

    Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện, đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ, đề án và thời gian, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, là đầu mối tiếp nhận phản ánh về khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và chủ động xin ý kiến Bộ Nội vụ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí của địa phương, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình thực hiện./.

Đinh Gia Hiếu - Phòng Xây dựng Chính quyền và CTTN
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập