Ngày 24 tháng 3 năm 2014 Sở Nội vụ có văn bản số 167/SNV-XDCQ về việc báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1839
 

Căn cứ văn bản số: 846/BNV-CQĐP ngày 14/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XI;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số: 856/UBND-NC ngày 18/3/2014 về việc báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 Để việc tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường đảm bảo nội dung, tiến độ do Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ quy định, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND trên địa bàn huyện, phường theo các nội dung cụ thể sau:

 (Có đề cương báo cáo và phụ lục đính kèm)

 Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường của các huyện, thành phố phải được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy thông qua và gửi về Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: sonoivutinhlaocai@gmail.com, thời gian chậm nhất là ngày 05/4/2014 để kịp thời tổng hợp và xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Nội vụ theo quy định.

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập