Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Số ký hiệu văn bản 14/KH-SNV
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Mạc Quốc Thái
Tài liệu đính kèm kh_tuyen_truyen_pho_bien_giao_20210225025259848_signed.pdf
Văn bản mới