Tổng số: 158
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1317/SNV-VP 18/10/2023 V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Lượt xem: 94
Tải về 0
1253/SNV-XDCQ 06/10/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lượt xem: 174
Tải về 0
1247/SNV-VP 05/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 103
Tải về 0
1242/SNV-TĐKT 04/10/2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 135
Tải về 3
1214/SNV-CCHC&VTLT 26/09/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 130
Tải về 0
1207/SNV-CCVC 26/09/2023 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
Lượt xem: 177
Tải về 0
1183/SNV-CCVC 19/09/2023 V/v thực hiện rà soát bằng tốt nghiệp đại học hệ ngắn hạn.
Lượt xem: 102
Tải về 0
709/SNV-VP 16/06/2023 V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Lượt xem: 140
Tải về 416
543/SNV-CCVC 12/05/2023 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 116
Tải về 7
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 126
Tải về 12
12345678910...
BẢN ĐỒ TP