Tổng số: 151
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
709/SNV-VP 16/06/2023 V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 416
543/SNV-CCVC 12/05/2023 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 50
Tải về 7
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 54
Tải về 12
407/SNV-CCVC 10/04/2023 V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Lượt xem: 82
Tải về 13
386/SNV-VP 05/04/2023 V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 55
Tải về 8
325/SNV-CCVC 29/03/2023 Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về 14
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 72
Tải về 6
314/SNV-CCVC 21/03/2023 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 1
318/SNV-CCVC 21/03/2023 V/v báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 62
Tải về 0
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 45
Tải về 2
12345678910...
BẢN ĐỒ TP