Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
709/SNV-VP 16/06/2023 V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 416
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 53
Tải về 12
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 71
Tải về 6
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 45
Tải về 2
11/KH-SNV 09/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 71
154/SNV-VP 15/02/2023 V/v rà soát, đăng ký thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 2
1300/SNV-VP 03/11/2022 V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ.
Lượt xem: 85
Tải về 2
01/KH-SNV 28/01/2022 Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 1
40/KH-SNV 17/08/2021 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Lượt xem: 415
Tải về 2
23/KH-SNV 01/04/2021 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021
Lượt xem: 294
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP