Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6821/UBND-BBT 31/12/2023 V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Lượt xem: 34
Tải về 0
1317/SNV-VP 18/10/2023 V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Lượt xem: 94
Tải về 0
5326/UBND-VX 18/10/2023 V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 129
Tải về 0
1247/SNV-VP 05/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 103
Tải về 0
4821/UBND-KSTT 22/09/2023 V/v thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Lượt xem: 122
Tải về 0
709/SNV-VP 16/06/2023 V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Lượt xem: 140
Tải về 416
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 126
Tải về 12
17/KH-SNV 23/03/2023 Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023 (theo phân công của UBND tỉnh tại QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021)
Lượt xem: 156
Tải về 6
22/KH-SNV 15/03/2023 Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Lượt xem: 130
Tải về 2
11/KH-SNV 09/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 72
1234
BẢN ĐỒ TP