Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
6821/UBND-BBT 31/12/2023 V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Lượt xem: 34
Tải về 0
449/KH-UBND 29/12/2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 45
Tải về 0
442/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 51
Tải về 0
5326/UBND-VX 18/10/2023 V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 129
Tải về 0
376/KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83
Tải về 0
4821/UBND-KSTT 22/09/2023 V/v thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
Lượt xem: 122
Tải về 0
4702/UBND-KT 22/09/2023 V/v triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy và Thông báo số 2834-TB/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 142
Tải về 0
1707/UBND-KSTT 18/04/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX
Lượt xem: 113
Tải về 0
192/KH-UBND 05/04/2023 Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về 8
1234
BẢN ĐỒ TP