Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
192/KH-UBND 05/04/2023 Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 8
1367/UBND-NV 31/03/2023 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
Tải về 11
613/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 105
Tải về 15
1136/UBND-NC 21/03/2023 V/v thực hiện Quy định số 585-QĐ/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 56
Tải về 3
1135/UBND-NC 20/03/2023 V/v nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
Tải về 2
727/UBND-TH 24/02/2023 V/v sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 67
Tải về 0
724/UBND-NC 24/02/2023 V/v xây dựng Đề án thành lập Trường phổ thông có cấp học THPT
Lượt xem: 51
Tải về 1
706/UBND-NC 23/02/2023 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83
Tải về 0
654/UBND-NC 21/02/2023 V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 60
Tải về 2
17/KH-UBND 14/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 230
Tải về 73
123
BẢN ĐỒ TP