Tổng số: 129
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
709/SNV-VP 16/06/2023 V/v rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng văn bản QPPL năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 416
543/SNV-CCVC 12/05/2023 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 50
Tải về 7
425/SNV-VP 14/04/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 54
Tải về 12
407/SNV-CCVC 10/04/2023 V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Lượt xem: 82
Tải về 13
386/SNV-VP 05/04/2023 V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 55
Tải về 8
1367/UBND-NV 31/03/2023 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
Tải về 11
325/SNV-CCVC 29/03/2023 Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về 14
1136/UBND-NC 21/03/2023 V/v thực hiện Quy định số 585-QĐ/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 56
Tải về 3
318/SNV-CCVC 21/03/2023 V/v báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 62
Tải về 0
314/SNV-CCVC 21/03/2023 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TP