Tổng số: 147
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1437/BNV-CQĐP 15/03/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Lượt xem: 12
Tải về 0
1210//BNV-TCBC 08/03/2024 V/v báo cáo kết quả xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Lượt xem: 38
Tải về 1
960/UBND-NC 03/03/2024 V/v thực hiện Văn bản 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 54
Tải về 0
723/UBND-NC 19/02/2024 V/v thực hiện Kế hoạch số 184/KH-TGCP ngày 06/02/2024 của Ban Tôn giáo Chính phủ
Lượt xem: 21
Tải về 0
579/BNV-CQĐP 01/02/2024 V/v thời hạn gửi Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 30
Tải về 0
6821/UBND-BBT 31/12/2023 V/v đôn đốc duy trì vận hành hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT thành phần các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Lượt xem: 51
Tải về 0
5326/UBND-VX 18/10/2023 V/v triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 144
Tải về 0
1317/SNV-VP 18/10/2023 V/v triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai lên Phần mềm quản lý (giai đoạn 2)
Lượt xem: 121
Tải về 0
1253/SNV-XDCQ 06/10/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 0
1247/SNV-VP 05/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Lượt xem: 116
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP