Tổng số: 101
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1207/SNV-CCVC 26/09/2023 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
Lượt xem: 177
Tải về 0
1183/SNV-CCVC 19/09/2023 V/v thực hiện rà soát bằng tốt nghiệp đại học hệ ngắn hạn.
Lượt xem: 102
Tải về 0
543/SNV-CCVC 12/05/2023 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 116
Tải về 7
407/SNV-CCVC 10/04/2023 V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Lượt xem: 153
Tải về 13
386/SNV-VP 05/04/2023 V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 127
Tải về 8
1367/UBND-NV 31/03/2023 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 149
Tải về 11
613/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 171
Tải về 15
1136/UBND-NC 21/03/2023 V/v thực hiện Quy định số 585-QĐ/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 200
Tải về 3
318/SNV-CCVC 21/03/2023 V/v báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 131
Tải về 0
314/SNV-CCVC 21/03/2023 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 135
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TP