Tổng số: 99
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
543/SNV-CCVC 12/05/2023 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 50
Tải về 7
407/SNV-CCVC 10/04/2023 V/v triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Lượt xem: 83
Tải về 13
386/SNV-VP 05/04/2023 V/v triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 56
Tải về 8
1367/UBND-NV 31/03/2023 Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
Tải về 11
613/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 105
Tải về 15
1136/UBND-NC 21/03/2023 V/v thực hiện Quy định số 585-QĐ/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 56
Tải về 3
318/SNV-CCVC 21/03/2023 V/v báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 62
Tải về 0
314/SNV-CCVC 21/03/2023 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 68
Tải về 1
706/UBND-NC 23/02/2023 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 84
Tải về 0
1510/SNV-CCVC 13/12/2022 V/v triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 145
Tải về 7
12345678910
BẢN ĐỒ TP