Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
756/SNV-BCĐCCHC 06/07/2022 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Lượt xem: 176
Tải về 0
71/QĐ-SNV 13/08/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 261
Tải về 0
341/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 179
Tải về 2
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 171
Tải về 0
375/SNV-CCHC 20/04/2020 V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 310
Tải về 0
990/SNV-CCHC 20/09/2019 V/v đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 269
Tải về 0
24/QĐ-SNV 03/07/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019
Lượt xem: 256
Tải về 0
126/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019
Lượt xem: 275
Tải về 0
207/SNV-CCHC 07/03/2019 V/v đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán các nội dung hoạt động cải cách hành chính theo kế hoạch 319/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh
Lượt xem: 233
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP