Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
442/KH-UBND 28/12/2023 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 53
Tải về 0
376/KH-UBND 05/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 85
Tải về 0
1214/SNV-CCHC&VTLT 26/09/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 133
Tải về 0
1707/UBND-KSTT 18/04/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX
Lượt xem: 115
Tải về 0
756/SNV-BCĐCCHC 06/07/2022 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.
Lượt xem: 255
Tải về 0
71/QĐ-SNV 13/08/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 312
Tải về 0
341/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 212
Tải về 2
3149/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 213
Tải về 0
375/SNV-CCHC 20/04/2020 V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch chuyên đề về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.
Lượt xem: 348
Tải về 0
990/SNV-CCHC 20/09/2019 V/v đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 302
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP