Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1437/BNV-CQĐP 15/03/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Lượt xem: 12
Tải về 0
579/BNV-CQĐP 01/02/2024 V/v thời hạn gửi Bộ Nội vụ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 30
Tải về 0
43/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 50
Tải về 0
1253/SNV-XDCQ 06/10/2023 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lượt xem: 189
Tải về 0
4702/UBND-KT 22/09/2023 V/v triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy và Thông báo số 2834-TB/TU ngày 02/8/2023 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 174
Tải về 0
192/KH-UBND 05/04/2023 Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 132
Tải về 8
1135/UBND-NC 20/03/2023 V/v nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 120
Tải về 2
654/UBND-NC 21/02/2023 V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 137
Tải về 2
1071/SNV-XDCQ 20/08/2021 V/v Hướng dẫn đánh giá tiêu chí 18 xã NTM và tiêu chí 17 xã NTM nâng cao
Lượt xem: 221
Tải về 2
04/KH-UBBC 22/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 259
Tải về 3
BẢN ĐỒ TP