Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
325/SNV-CCVC 29/03/2023 Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về 14
212/SNV-CCVC 11/03/2022 thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022
Lượt xem: 282
Tải về 3
141/SNV-CCVC 18/02/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 276
Tải về 2
582/SNV-CVC 13/05/2021 Về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 207
Tải về 0
90/TB-TCT 06/09/2018 Thông báo nhập lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Lượt xem: 227
Tải về 0
274 /TB-SNV 22/06/2017 Thông báo ôn tập, bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách năm 2017
Lượt xem: 162
Tải về 0
107/SNV-CCVC 20/02/2017 Về việc khảo sát nhu cầu đào tạo Thạc sỹ năm 2017
Lượt xem: 164
Tải về 0
17/PHV-TCT 13/02/2017 Phiếu Học viên nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Lượt xem: 184
Tải về 0
79/SNV-CCVC 09/02/2017 phê duyệt danh sách 191 viên chức đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai;
Lượt xem: 230
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP