Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 12/KH-SNV
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm kh_trien_khai_thuc_hien_iso_na20210225071539181_signed.pdf
Văn bản mới