V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 359/SNV-CCVC
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_ra_soat_nhu_cau_tuyen_dung_20220419110026460_signed.pdf
bieu-mau-ra-soat-va-dang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-giao-vien.xlsx
Văn bản mới