V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCV
Số ký hiệu văn bản 381/SNV-CCVC
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCV
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm cv_ve_khao_sat_cong_cu_danh_gi20220421082722485_signed.pdf
Văn bản mới