thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 212/SNV-CCVC
Ngày ban hành 11/03/2022
Ngày hiệu lực 11/03/2022
Trích yếu nội dung thông báo chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm vb_chieu_sinh_dao_tao_ths_202220220311093548363_signed.pdf
mba.rar
ths-tieu-chuan.rar
Văn bản mới