V/v triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 186/SNV-CCVC
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm cv_trien_khi_cong_tac_quy_hoac20220304084023241_signed.pdf
mau_quy_hoach_nam_2022_-2021-_20220304084053991_signed.pdf
Văn bản mới