Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 141/SNV-CCVC
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng
Người ký duyệt Giàng Thị Bằng
Tài liệu đính kèm huong_dan_trien_khai_ke_hoach_20220218033647107_signed.pdf
bieu_hd_thuc_hien_kh_2022_220215030159972970_20220218033039872.xlsx
Văn bản mới